White-throated Sparrow

Zonotrichia albicollis

Family: 

Emberizidae

Population Status: 

Rare